Anmeldelse af jordflytning

Ved flytning af jord, skal virksomheden i mange tilfælde anmelde flytningen til kommunen.

Dette gælder hvis:

Jorden er forurenet og flyttes bort fra den ejendom, hvor den er opgravet
Jorden flyttes bort fra en kortlagt ejendom
Jorden flyttes bort fra en kortlagt del af en ejendom
Jorden flyttes bort fra et areal, der anvendes som offentlig vej
Jorden flyttes bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering
Jorden flyttes bort fra et godkendt modtageanlæg for jord
Uni-Sign Miljø kan hjælpe med afklaring vedr. jeres ejendom og eventuelle klassificeringer eller kortlægninger. Vi kan ligeledes forestå den lovpligtige anmeldelse til kommunen.

Vær endvidere opmærksom på, at jorden skal være analyseret og kategoriseret efter de gældende regler, eller at det godkendte modtageanlæg sørger for prøvetagning og analyse efter modtagelse af jorden.

Uni-Sign Miljø har etableret samarbejde med et akkrediteret laboratorium og kan derfor ligeledes tilbyde prøveudtagning, analyse og kategorisering.

Udgør den samlede jordflytning mindre end 1 m3, kan jord afleveres på et godkendt modtageanlæg uden forudgående anmeldelse.

Bliv ringet op