Hvis du vil starte, udvide eller ændre dit maskinværksted, skal du forinden anmelde dette til kommunen.

Skal dit maskinværksted anmeldes?

Virksomheder, der forarbejder jern, stål eller andre metaller med et produktionsareal på 1000 m2 eller mere, er omfattet af anmeldepligten og skal ikke længere have en miljøgodkendelse.
Virksomheden skal i stedet anmelde aktiviteten til kommunen, hvilket skal ske digitalt via Byg & Miljø.

Anmeldelsen skal ske, inden du påbegynder driften.

Hvad gælder for eksisterende miljøgodkendte maskinværksteder?

Hvis dit maskinværksted allerede har en miljøgodkendelse, vil den fortsat være gældende, indtil du foretager ændringer eller udvidelser, der medfører forøget forurening, eller hvis kommunen vurderer, at miljøgodkendelsen ikke længere er dækkende for virksomhedens aktivitet.

Anmeldelsen skal ske, inden du påbegynder ændringer eller udvidelse af driften.

Uni-Sign Miljø har erfaring med anmeldelse af maskinværksteder, så ring gerne og lad os tage en uforpligtende snak om vi kan hjælpe din virksomhed med anmeldelsen.

Bliv ringet op