Ansøgning om miljøgodkendelse – Industri

Inden etablering, ændring eller udvidelse af godkendelsespligtig virksomhed, skal der indsendes ansøgning til miljømyndigheden.

En fyldestgørende ansøgning er en forudsætning for, at myndigheden kan påbegynde sagsbehandlingen.

I sidste instans vil en gennemarbejdet ansøgning derfor ofte kunne reducere sagsbehandlingstiden.

Uni-Sign Miljø har erfaring med kommunal sagsbehandling og har derfor kendskab til, hvilke krav der stilles til en ansøgning om miljøgodkendelse.

Vi kan skabe overblikket, udarbejde ansøgningen og varetage den løbende kontakt til miljømyndigheden.

Vi kan endvidere bidrage til, at virksomheden allerede ved ansøgningsstart kan være på forkant med lovgivningen og etablere de løsninger, der giver både miljømæssige og økonomiske besparelser.

Der kan være mange penge, at spare i etableringsfasen.

Bliv ringet op