Ansøgning om tilslutningstilladelse (afledning af spildevand til offentlig kloak)

Hvis jeres virksomhed ønsker at aflede processpildevand til det offentlige kloaksystem, skal der forinden opnås tilladelse fra kommunen. Alle afledninger af spildevand, kræver en såkaldt tilslutningstilladelse.

De fleste virksomheder kalder denne type af tilladelser for en spildevandstilladelse.

Uni-Sign Miljø assisterer med udarbejdelse af ansøgning om tilslutningstilladelse til virksomheder med både ukomplicerede og komplekse spildevandsafledninger.

Eksempelvis kan nævnes afledninger fra mejerier, slagterier, metalforarbejdningsvirksomheder, autoværksteder, fastfood-restauranter mv.

Vi har kendskab til, hvilke krav der ofte vil blive stillet til spildevandets indhold af diverse stoffer og kan således bidrage til, at virksomheden allerede ved ansøgningsstart kan være på forkant med lovgivningen og etablere de løsninger, der giver både miljømæssige og økonomiske besparelser.

Der kan være mange penge, at spare i etableringsfasen.

Ring gerne, hvis I er i tvivl om jeres spildevandsafledning kræver tilslutningstilladelse.

Bliv ringet op