ArbejdsPladsVurderinger (APV og ATEX APV)

Alle virksomheder med ansatte er, i henhold til Arbejdsmiljøloven, forpligtet til, at udarbejde ArbejdsPladsVurderinger (APV).

For, at leve op til kravene om sikkerhed, skal der bl.a. tages stilling til følgende områder:

Arbejdets udførelse,
Indretning af arbejdsstedet,
Tekniske hjælpemidler m.v.,
Stoffer og materialer.
Hvis der på virksomheden er risiko for eksplosionsfare, skal der udarbejdes en udvidet arbejdspladsvurdering (APV) i form af lovpligtig ATEX APV.

Det er Arbejdstilsynet, der fører tilsyn med, at loven overholdes.

Der kan meddeles påbud eller evt. udstedes bøder ved manglende overholdelse af loven.

Kontakt Uni-Sign Miljø, hvis virksomheden ønsker vejledning eller assistance til udarbejdelse af APV eller ATEX APV.

Vi skaber et hurtigt overblik over netop Jeres branche.

Bliv ringet op