Genanvendelse af forurenet jord (§ 19 ansøgning)

I nogle tilfælde kan kommunen tillade, at forurenet jord genanvendes. Dette kan f.eks. være i tilfælde, hvor jorden bygges ind i en støjvold eller lignende.

Hvis forurenet jord ønskes placeret midlertidigt i depot, kræver det ligeledes tilladelse fra kommunen.

Uni-Sign Miljø kan være behjælpelig med, at ansøge kommunen om en sådan § 19 tilladelse.

En § 19 ansøgning skal bl.a. indeholde analyseresultater for den jord, der ønskes genanvendt.

Uni-Sign Miljø har etableret samarbejde med et akkrediteret laboratorium og kan derfor ligeledes tilbyde prøveudtagning og analyse af jord.

Bliv ringet op