LCA – livscyklusanalyser

Virksomheder kan have behov for at få udført en LCA (livscyklusanalyse) af konkrete produkter, efter ønske fra kunder, eller som et værktøj til at arbejde med begrænsning af miljø- og klimapåvirkningen af produktionen.

Uni-Sign Miljø kan hjælpe med at udføre en LCA analyse ved brug af softwareprogrammet GaBi, som er et anerkendt model-værktøj til udførelse af en LCA.

Analysen udføres på baggrund af oplysninger fra virksomheden om hvert enkelt led i produktionen, hvilket gælder f.eks. oprindelse af materialer, mængder, produktionsprocesser, transport, affald mv.

Når LCA- rapporten er færdig, kan vi ligeledes hjælpe med udarbejdelse af en konkret EPD (miljøvaredeklaration) i dialog med EPD Danmark, samt en efterfølgende verifikation af EPD`en hos en uafhængig 3. part.

Bliv ringet op