Miljøansvarlig/Ressourceperson (evt. ad hoc – bistand)

Har Jeres virksomhed brug for en miljøansvarlig i en kortere eller længere periode eller ønsker I en fast person tilknyttet til ad-hoc opgaver?

Vi kan tilbyde assistance til administration af virksomhedens godkendelser og tilladelser, affaldshåndtering, myndighedskontakt, rådgivning ved indførelse af renere teknologi eller andre miljømæssige udfordringer.

Vi klæder virksomheden på til selv, at kunne varetage opgaverne i fremtiden og derved på sigt reducere udgifterne til rådgivere og konsulenter.

Ring gerne og vi tager en snak om virksomhedens konkrete behov.

Bliv ringet op