Miljøgodkendelser

Uni-Sign Miljø assisterer med udarbejdelse af miljøgodkendelser. Dette kan omfatte en række virksomhedstyper som er godkendelsespligtige efter kap. 5.

Sagsbehandlingen kan, af Uni-Sign Miljø, påbegyndes på ethvert tidspunkt i forløbet og kan derfor også omfatte indhentning af supplerende oplysninger til ansøgningsmaterialet.

Bliv ringet op