Miljøklager (f.eks. bistand ved klage til kommunen over røg, støj, affald mv.)

Støjer din nabo eller en virksomhed i nabolaget?

Er du generet af røg eller lugt fra din nabos skorsten?

Det kan som borger være svært, at overskue, hvilke rettigheder og klagemuligheder, der findes.

Måske har du brug for vejledning og sparring, før du henvender dig til kommunen.

Uni-Sign Miljø har mange års erfaring med kommunal sagsbehandling og ved, hvordan du skal gribe sagen rigtigt an.

Ring og lad os drøfte om vi kan hjælpe dig.

Bliv ringet op