Myndighedskontakt, herunder tilsynshjælp

En landbrugsejendom med husdyrproduktion er underlagt mange regler. Et kontrolbesøg fra kommunen kan – selv for den bedste – resultere i sanktioner og opfølgende spørgsmål og løsningskrav, der kræver rådgiverbistand.

Vi har mange års erfaring med miljølovgivning fra både den kommunale og rådgiversiden, og vi er vant til dialogen og den daglige kontakt med sagsbehandlerne.

Vi kan hjælpe, hvis et kontrolbesøg fra kommunen har resulteret i et svært forståeligt tilsynsbrev, eller hvis du får brug for hjælp til opfølgning eller andet, der kræver myndighedskontakt.

Bliv ringet op