Inden der kan graves eller bygges på en ejendom, hvor der tidligere er konstateret en jordforurening, skal der ansøges om en såkaldt §8 tilladelse fra kommunen.
Uni-Sign Miljø kan assistere med udarbejdelse af en §8 ansøgning, hvor vi f.eks. vurderer og planlægger foranstaltninger, der forebygger spredning af forurenet materiale før, under og efter eventuelt anlægsarbejde.
 
Uni-Sign Miljø har etableret samarbejde med et akkrediteret laboratorium og kan derfor ligeledes tilbyde prøveudtagning og analyse af jord.

Bliv ringet op