Rådgivning ift. generel miljølovgivning

Hvilke regler er gældende for Jeres virksomhed?

Skal der ansøges om godkendelse eller tilladelse til diverse aktiviteter eller evt. udvidelse af virksomheden?

Har I spørgsmål omkring olietanke?

Er I forberedt på besøg fra Kommunen eller Arbejdstilsynet?

Har Jeres virksomhed behov for rådgivning i forhold til spørgsmål om miljølovgivning, ved henvendelse fra myndigheder og lignende?

Uni-Sign Miljø tilbyder både korte og længere rådgivningsforløb, hvor vi hjælper med afklaring af diverse miljøspørgsmål.

At være godt forberedt på myndighedernes tilsyn, kan i mange tilfælde spare virksomheden for både tidskrævende påbudssager og bøder.

Bliv ringet op