Revurdering af miljøgodkendelse

En miljøgodkendelse af et landbrug skal revurderes efter 8 år og derefter hvert 10. år. I den forbindelse vil kommunen ofte efterspørge en række oplysninger og beregninger.

Det kan i den forbindelse være hensigtsmæssigt at kigge på, om din godkendelse stadig er optimal i forhold til din produktion og dine fremtidsønsker. På den måde kan det afdækkes, om det i virkeligheden vil være bedre for dig at få en ny miljøgodkendelse i stedet for at revurdere den eksisterende.

Er du blevet kontaktet af kommunen omkring en revurdering, og mangler du rådgivning, er du velkommen til at ringe til os og høre mere.

Bliv ringet op