Uni-Sign Miljø kan rådgive om støjforhold og udføre støjberegninger i SoundPLAN samt udføre akkrediterede støjmålinger.

Vi kan hjælpe virksomheden med at optimere driften, hvor støjgrænserne stadig overholdes.
Vi kan ligeledes beregne og vurdere den skærmende effekt af en støjskærm eller en støjvold.

Vi følger altid Miljøstyrelsens vejledninger og kan rådgive om støj fra både industrien, fra trafik og fra vindmøller.

 

Bliv ringet op