VVM-redegørelser og miljøvurderinger

Større bygge- eller anlægsprojekter som f.eks. industrianlæg, vejanlæg og vindmøller kræver forudgående tilladelse fra myndighederne og i mange tilfælde også en undersøgelse af, hvordan miljøet bliver påvirket af projektet dvs. en miljøkonsekvensvurdering (tidligere kaldt VVM-undersøgelse = Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Andre mindre projekter kan også kræve en miljøvurdering, ofte i form af en mindre, indledende VVM-anmeldelse som led i myndighedsgodkendelsen.

Nogle planer kræver udarbejdelse af en SMV (Strategisk Miljøvurdering), hvilket er en tidlig vurdering af en plan eller et programs miljømæssige konsekvenser.

Uni-Sign Miljø kan assistere med rådgivning ift. VVM-sager, både anmeldelser og konkrete VVM-redegørelser, så ring gerne og lad os tage en uforpligtende snak om vi kan hjælpe din virksomhed.

Bliv ringet op