Luftforurening og skorstensberegninger.

Uni-Sign Miljø tilbyder rådgivning ift. luftforurening, herunder OML-beregninger.

Vi udfører skorstensberegninger med den nyeste version af OML-Multi, som kræves anvendt ved f.eks. ansøgning om miljøgodkendelse.