Spar penge på virksomhedens spildevandsafledning.

Hvis Jeres virksomhed afleder spildevand til det offentlige kloaksystem, kræves der tilladelse fra kommunen. I tilladelsen vil der ofte være stillet krav om et årligt antal spildevandsanalyser og måske er virksomheden tillige pålagt en ekstra afgift (særbidrag), hvis spildevandet indeholder større mængder af særligt udvalgte stoffer.

Måske kræves der etablering af fedt- eller olieudskiller inden tilladelsen kan gives.

Ved etablering af f.eks. en simpel forrensning, som reducerer spildevandets indhold af belastende stoffer, kan særbidraget i mange tilfælde spares. Eventuelt kan der også ansøges om nedsættelse af det årlige antal spildevandsanalyser.

Udgifter til analyser og særbidrag, kan ofte reduceres væsentligt.

Kontakt Uni-Sign Miljø og lad os tage en uforpligtende snak.

Måske kan Jeres virksomhed spare penge ved Renere Teknologi.